• Morarente kommunale krav (Beregnes hvert halvår) og er pr 1.7.2015: 8,5 %
  • Følger styringsrenten (til nasjonalbudsjettet) og skal ligge minst 7,0% over denne.
  • Forsinkelsesrente arbeidsgiveravgift: 8,5 %
  • Forsinkelsesrente forskuddstrekk: 8,5 %
  • Purregebyr: 65,00 kroner