• Forsinkelsesrente kommunale krav beregnes hvert halvår og er pr 1.7.2019 9,25 %
  • Følger styringsrenten (til nasjonalbudsjettet) og skal ligge minst 7,0% over denne.
  • Forsinkelsesrente arbeidsgiveravgift: 8,5 %
  • Forsinkelsesrente forskuddstrekk: 8,5 %
  • Purregebyr: 70,00 kroner - kan bli endret etter vedtatt Statsbudsjett for 2019.