Hokus Bokus er en bibliotekklubb for førskolebarn og deres voksne. Målet er å skape positive relasjoner mellom barn, voksne og biblioteket. Vi ønsker også å legge til rette for gode lesestunder og for deling av leseopplevelser.

Medlemskap er gratis.

Barna får et medlemskort, ei bokgave og et lite hefte der det stemples for hvert besøk på biblioteket; enten det er i forbindelse med lesestunder, barnetimer, boklån/innlevering osv.

En gang i året arrangeres det Hokus Bokus-dag med underholdning og andre aktiviteter.

Hokus Bokus har sitt eget hjørne på vår hjemmeside. Der finner dere nye lesetips et par ganger i året.