Veger og grøntområder i Hamar

I Hamar har vi 210 kilometer med veger, gater, gang- og sykkelstier. I tillegg er Hamar en grønn by med flere parker og friluftsområder. Vi har også en lang strandlinje som gir gode muligheter for rekreasjon, sommer som vinter.

Her kan du få detaljer omkring de kommunale tjenestene knyttet til veg, trafikk og parkering eller tjenester vedrørende parker og friluftsområder. (Se menyene til høyre)

Eksempler på informasjon du vil finne: Hva det koster å parkere, hvor det skal plantes ut sommerblomster, hvor ofte man skal tømme søppel og andre vedlikeholdsrutiner - for å nevne noe. Du finner også navn på kontaktpersoner innenfor de respektive områdene.

Ønsker du heller en geografisk oversikt over vegnettet, boligområdene, grøntområdene med mer, tipser vi om at du bruker kartet som du kan klikke deg inn på fra vår åpningsside (nedlasting av et ekstra program første gang du går inn på selve kartet.)