Planen omfatter bilparkering i og utenfor sentrum, parkering av HC-biler, El-biler og motoriserte tohjulinger, sykkelparkering, forslag til nye parkeringsbestemmelser og forslag til prispolitikk.

Samlet saksinnstilling med vedtak og flere vedlegg i saken er tilgjengelig fra : www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner.

Lenke til Handlingsplan for parkering i Hamar.Vedleggshefte til Handlingsplan for parkering i Hamar. 
 

Dokumentene kan også sees eller lastes ned ved å klikke på bildene eller de kan søkes opp fra kommunens digitale Planregister . Papirversjonen kan du få ved å henvende deg til kommunens Servisekontor.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til Hamar kommune ved:
arne.willy.hortmann@hamar.kommune.no – tlf. 62563040.