Hensikten med planarbeidet

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av ny barnehage, samt for

bevaring av bygget ”Lundbo” med tilhørende hageanlegg.

Dokumentene for reguleringsplanen kan ses her:

Dokumentene er også tilgjengelig fra kommunens PlanDialog

I tillegg kan dokumentene ses på følgende steder:

  • Hamar rådhus, servicekontoret i Vangsvegen 51
  • Hamar bibliotek, kulturhuset i Torggata 100

Eventuelle merknader sendes innen 29. april 2015 til:
Hamar kommune

PMT,planavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

eller til: postmottak@hamar.kommune.no

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler : simen.stori@hamar.kommune.no

tlf. 62563039

Plandokumenter kan sendes på forespørsel.

skisse av bygg
bygg