Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Bredbåndsutbygging i Hamar kommune - gi innspill!

Hamar kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd. Vi foreslår at området nord for Ingeberg prioriteres i søknaden.

Hamar kommune vet imidlertid at det er flere områder i kommunen som har dårlig bredbåndskapasitet. Vi vil derfor ha innspill på om kommunen er best tjent med å søke for  nevnte området.

Spesifikasjon av foreslåtte området: 
•   Immerslundmarka, Skolebakke, Veståsvegen og Bjørgedalsvegen

Gi tilbakemelding 
Vi inviterer derfor bedrifter og innbyggere til å gi en uttalelse i forhold til planene til kommunen. Ditt innspill vil imidlertid være viktig! Fristen for høringen er 1. mai 2017. Innspill kan sendes på e-post til: jan.vidar.lonkemoen@hamar.kommune.no og merkes «høringsuttalelse til bredbåndsutbygging».

I tilbakemelingen trenger vi informasjon om hastigheten du har i dag. Dokumentasjon av hastigheten der du bor kan gjøres via http://www.nettfart.no

For å måle hastighet på mobilt bredbånd kan du laste ned en app som heter Speedtest. Den finnes tilgjengelig for både iOS og Androide.

Sjekk dette før du tester bredbåndet ditt: http://www.nettfart.no/help/improve_result/

Spørsmål kan rettes til leder i IKT avd. Marianne Bjønnes tlf: 62 56 32 93, eller IKT-konsulent Jan Vidar Lonkemoen tlf 62 56 32 94.


Bakgrunnsinformasjon om bredbåndsstøtteordningen 
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. Det er denne ordningen Hamar kommune nå vil søke om støtte fra.  Fylkeskommunene skal deretter vurdere og rangere søknader fra eget fylke, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil foreta den endelige avgjørelse opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen for ordningen.

Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:
1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
2. Kostnadseffektivitet
3. Lokal medfinansiering
4. Plan for bærekraftig drift
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling   

Støtteordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det  anledning til å søke om støtte også for kapasitetsøkning der man ikke kan regne med at det vil bli kommersiell utbygging av høykapasitets bredbånd de nærmeste årene.

Område for bredbåndssøknad
Område for bredbåndssøknad 2017
Sist endret: 19.04.2017
|
|
|