Plandokumentene er tilgjengelig på :

  • Kommunens servicesenter på rådhusene i Hamar og Stange,
  • Hamar bibliotek, avdeling kulturhuset og avdeling Vang
  • Vegkontoret på Hamar, Parkgata 81
  • Statens vegvesen sine nettsider for prosjekt E6 Gardermoen - Biri.
  • Plandokumentene og kart er tilgjengelig på Hamar kommunes PlanDialog

Her kan du se videofilm om E6 / rv. 25 :
https://www.youtube.com/watch?v=UzlYmSCIbzk

Samtidig foregår det nå en høring og offentlig ettersyn av forslag til nye grenser for Åkersvika naturreservat og en ny forvaltningsplan for naturreservatet.

Vegvesenet, Fylkesmannen og kommunene inviterer til åpent møte tirsdag 5. mai kl 18.00 i Hamar Rådhus, kommunestyresalen. På dette møtet vil det bli orientert om planen og mulighet til å stille spørsmål.

Ta kontakt med Statens vegvesen v/Jan Terje Løitegård tlf 95 89 48 52 eller Hamar kommune v/ Tor Harald Tusvik tlf 62 56 30 45 eller Stange kommune v/ Mette Bjørnsen Saur tlf 62 56 21 53 dersom dere ønsker mer utfyllende informasjon.

Fristen for å komme med merknader settes til 1. juni 2015.
Merknader sendes skriftlig til :
Statens vegvesen, Region øst,
postboks 1010,
2605 Lillehammer
eller epost firmapost-ost@vegvesen.no

 

 

Bilde