Alle høringsuttalelsene er offentlige. Her har vi samlet dem i felles pdf-dokumenter, delt i fem kategorier.

Det kan hende du må installere nyeste versjon av FlashPlayer for å lese dokumentene. Følg i så fall instruksjon ved åpning av dokument. Merk at for Windows må du laste ned både Active X og plugin-modul.

 

 

Gi gjerne beskjed til saksbehandler Tone Wabakken på epost tone.wabakken@hamar.kommune.no dersom du mener det er mangler i samlingen av innspill eller dersom du har problemer med å få tilgang til dokumentene.

Jernbaneverkets endelige forslag til planprogram blir oversendt og presentert for kommunene 6. mai 2015. De tre berørte kommunene vil så behandle saken politisk og fastsette endelig planprogram gjennom vedtak i kommunestyret.