Dette er en veileder som kan gi fakta og tips om hvordan vi kan møte, følge opp og forebygge ung ekstremisme. Den er tiltenkt ansatte i skole, barnevern, helse, fritid, politi m.m. som jobber med ungdom. Ansatte i kommunen og politiet har plikt til å forebygge og avverge alvorlige lovbrudd, herunder voldelig ekstremisme.

Når du har drøftet bekymringen med kollegaer og din leder må dere vurdere om andre etater skal ha bekymringsmelding eller om andre etater skal kontaktes for samarbeid. Bekymringen følges om nødvendig opp med en avklaring før det eventuelt settes inn relevante, forebyggende tiltak.

Det benyttes i hovedsak kjente tiltak og tjenester innenfor skolen, barnevern, helse, kultur og fritid, NAV, kriminalomsorg, politi m.m. Dialog, råd- veiledning og oppfølgings-samtaler med den unge må tilpasses utfordringene, situasjonen og relasjonene til den unge. Alvorlige bekymringer meldes av lokalt politi til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Veileder ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme