Statistisk sett har Hamar kommune en svært positiv folkehelseprofil. Kommunen ligger fint til både geografisk og klimamessig med mange muligheter for aktiviteter og rekreasjon. Forventet levealder er høy, arbeidsledighetene er lav og trivselen i Hamarskolen er god.

Les flere detaljer i en oversikt over folkehelsen i Hamar fra 2014.

Illustrasjonsfoto - sykkeltur langs Mjøsa.