Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for undervisningsbygg og boligblokk.

Plandokumentene kan sees på kommunens internettside  www.hamar.kommune.no/offentligettersyn  og på kommunens digitale  PlanDialog der du har mulighet for å komme med dine merknader.

Plandokumentene kan også sees i :

  • Hamar rådhus, servicekontoret
  • Hamar bibliotek, avd. Kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang.

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter: 

Frist for å sende merknader er 22. august 2015.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
ingvill.sveen@hamar.kommune.no eller på tlf 62563047

Illustrasjon