Vi brenner for friluftsliv: 

Hamar naturskole
Naturskolen tar imot og besøker elever fra 1.- 10. trinn for å gjennomføre praktiske og konkrete øvinger i forbindelse med emner innen skog, vann, friluftsliv, kildesortering, klima og miljø, energi og kulturminner i utmark. De holder også kurs. Nettsted: Naturskolen.

HHT
Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) er én av 57 medlemsforeninger i DNT. Foreningen dekker kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange og deler av Elverum. Vi står på for et enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Les mer i vår brosjyre 
Nettsted: HHT.no/

Frisklivsentralen
Frisklivssentralen i Hamar et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging for å endre levevaner. Hovedfokus ligger innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har utendørs fellesaktivitet i Ankerskogen to ganger pr uke. En gang i måneden er vi ute på en litt lenger tur, der vi for eksempel går langs Mjøsa, tar urbane turposter eller går til et turmål i området. Nettsted: Frisklivssentralen

Ut på tur med Frisklivssentralen.