Om tjenesten
Kort beskrivelse For åpne arrangementer der du ikke vet hvor mange som kommer. For eksempel for festivaler og dansetilstelning trengs det skjenkebevilling for en enkelt anledning. Typisk er arrangementer som gjennomføres en eller noen få kvelder/dager og som henvender seg mot allmennheten (åpent arrangement), eksempelvis konserter, kunstutstillinger, kafevirksomhet eller lignende.

Bidrar til mer kontrollert skjenking på arrangementer.
Målgruppe
Arrangører
Kriterier/vilkår Skjenkesteder og andre som ønsker å skjenke til spesielle tilstelninger.
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist
Søknaden sendes til Søknadsskjemaet er elektronisk og går til kommunens postmottak.
Saksbehandlingstid 3 uker
Klagemulighet Enkeltvedtak etter § 1-8 og kap.4 og 7 i alkoholloven kan påklages til Fylkesmannen i Hedmark innen 3 uker fra søker har mottatt vedtaket, jf lovens § 1-16. Dette omfatter avslag på søknad om bevilling, fastsetting av vilkår og fastsetting av gebyr.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

Ambulerende bevilling til sluttede selskaper, behandles etter delegert myndighet.

Enkeltanledning – åpne arrangement, skal ha uttalelse fra avdeling Familie og levekår, samt politiet.

 

Annen Informasjon
Det blir sendt rapporter slik at det kan forekomme skjenkekontroll

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Kommunens postmottak
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-07-25