• Strategi for internasjonalt arbeid ble vedtatt av kommunestyret 30.09.2015.
  • Arbeidet ble utført av formannskapets arbeidsutvalg for internasjonalt arbeid

Forsiden på dokumentet Strategi for internasjonalt arbeid.Hamar i verden og verden i Hamar:
Det er viktig at kommunen har en klart definert internasjonal strategi. Dette kommer av at kommune i økende grad, og på flere arena, får en rolle som internasjonale aktører. 
Hamar kommunens internasjonalt arbeid skal komme til uttrykk gjennom de fem områder: 
 

  • Globalt partnerskap og solidaritet
  • Tjenesteutvikling gjennom EU-apparatet
  • Vennskapsbysamarbeid
  • Kommunens innbyggernes internasjonale profil
  • Innsatsen som utdannings- forsknings- og næringslivsaktører gjør på det internasjonale markedet


Les Strategi for internasjonalt arbeid 

Les saken der strategien var oppe til politisk behandling