Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Strategi for internasjonalt arbeid

  • Strategi for internasjonalt arbeid ble vedtatt av kommunestyret 30.09.2015.
  • Arbeidet ble utført av formannskapets arbeidsutvalg for internasjonalt arbeid

Forsiden på dokumentet Strategi for internasjonalt arbeid.Hamar i verden og verden i Hamar:
Det er viktig at kommunen har en klart definert internasjonal strategi. Dette kommer av at kommune i økende grad, og på flere arena, får en rolle som internasjonale aktører. 
Hamar kommunens internasjonalt arbeid skal komme til uttrykk gjennom de fem områder: 
 

  • Globalt partnerskap og solidaritet
  • Tjenesteutvikling gjennom EU-apparatet
  • Vennskapsbysamarbeid
  • Kommunens innbyggernes internasjonale profil
  • Innsatsen som utdannings- forsknings- og næringslivsaktører gjør på det internasjonale markedet


Les Strategi for internasjonalt arbeid 

Les saken der strategien var oppe til politisk behandling

Sist endret: 23.01.2017
|
|
|