ÅRSBERETNING FOR FAU

ROLLSLØKKEN SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015

 

FAU har i perioden bestått av:

Mona Lønning Kjos (leder), Ingvild Madsen(nestleder), Torgeir Lie (kasserer), Claus M. Pedersen, Gjertrud Myhrhaug, Camilla Lie og Brit Sevatdal

 

Møter og arrangementer

FAU har avholdt 9 møter i perioden. Leder og nesteleder har også vært FAUs representanter i skolens driftsutvalg. Driftsutvalget har hatt 5 møter i perioden. Skolemiljøutvalget har vært representert ved FAU ved skolens KAMU-møte.

 

FAU har deltatt i planlegging og gjennomføring av:

 • Formøte til TV-aksjonen på Rådhuset v/ Hamar kommune
 • TV-aksjonen 19.10.2014 (utdeling/innsamling av bøsser på skolen)
 • Møte med Trygg Trafikk i Driftsutvalget
 • Befaring på Tigeren med Anne Midtveit, Hamar kommune
 • Skolebasar (ordne premier, loddbøker og trekning på 17.mai)
 • 17. mai arrangementet– i samarbeid med egen 17.mai-komitee
 • Dugnad på skolens uteområde
   

Saker i perioden:

 • Økonomisaker
 • Opprustning av Tigeren. Prosessen med å få med kommunen med på riving / vedlikehold, eventuell bygging av ny grillplass / sosial plass må videreføres til neste periode
 • Prosjektet med nytt gymbygg ved Rollsløkken Skole
 • Problemstillinger rundt den planlagte forlengelsen / utbyggingen av Ringgata.
 • FAU har tatt opp problemstillinger i henhold til mobbing / skolemiljø som oppfølging av elevundersøkelsen inkl. oppfølging av ønsket om innføring av Trivselsledere

 

Økonomi:

Rollsløkken skole FAU har arrangert 17 mai på Rollsløkken skole, kostnad kr 14.000. Støttet 7-trinns avslutning med kr 5000,-. Dekket skidagen for skolens 4.-7. trinn med kr 13.012,- og ulike trinnvise turer til Jønsberg med kr 8027,-. Videre er det gitt ballgaver til alle skolens klasser på totalt kr 12611,-

 

Inntektene stammer i all hovedsak fra basarboksalget vi avvikler i forbindelse med 17.mai, kr 44162,- og loddsalg m.m. på 17.mai kr 18445,-.

 

Rollsløkken skole FAU har videreutviklet sin sterke økonomisk ryggrad, og ved inngangen til det nye skoleåret  (2015/2016)har Rollsløkken skole FAU totalt innestående på konto kr 164.685,-.       

                             

Mona Lønning Kjos                            Ingvild Madsen                                  Claus M Pedersen

Torgeir Lie                  Gjertrud Myhrhaug                Camilla Lie                 Brit Sevatdal

Rollsløkken
Klokketårn