Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkopplæring.

Her finner du spill, oppgaver og veiledninger til trafikkopplæring i skolen. I skolen er det lovfestet å drive trafikkopplæring gjennom kompetansemål i Kunnskapsløftet. Les også om våre råd i forhold til skolevei og skoleskyss.

Gå til nettbutikken
Meld deg på nyhetsbrev
Les om konseptet «Trafikksikker skole»