Vangstiene - sommerfotoVangstiene har blitt til de siste to årene med økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen samt SMIL-midler fra kommunen. I tillegg er det lagt ned utallige dugnadstimer. Det er gårdene Flagstad Østre, Storimerslund og Imerslund Østre som så langt står for stinettet, med hjelp fra naboer og andre spreke turglade Vangssokninger. Traseen langs Flagstadelva går oppå flomverket og er laget av Hamar kommune.

Stien er av varierende kvalitet, fra tråkk i jordekanten, til skogssti og flott opparbeidet grussti. Alle er velkomne!

Vangstiene - vinterfotoSide på Facebook
Jo mer stinettet blir brukt dess bedre blir stiene...og hvis flest mulig vet om stiene, blir de også mye brukt,- så spre gjerne siden og del dine flotte bilder her på Facebooksiden: 

https://www.facebook.com/Vangstiene/timeline

Kart over Vangstiene