Overrekkelsen foregikk i  forbindelse med  "Sverre Bergh jubileumskonsert" i Hamar kulturhus 24. november.

Juryens vurdering av Melkefabrikken 
Eiendommen omfatter 6.200m², og første byggetrinn ble påbegynt ca 1850. Fabrikken produserte matvarer for Nestlé fram til 2008, og ble deretter nedlagt. Den ruvende fabrikkpipa er fremdeles et landemerke og en identitetsmarkør for byen. Store deler av teglstensbygget er ivaretatt i en omfattende ombygging. De nye fasadeelementene er røffe og i materialer som tåler tidens tann, slik at bygget fortsatt har en sterk identitet og historisk preg. 

Melkefabrikken fikk Byggeskikkprisen for god redesign. Dette er ekte redesign! 
Redesignet av bygningsmassen betød en betydelig riveprosess, bl.a. for å etablere gårdsrommet der det tidligere lå lager. Ombygging og rehabilitering innebar legging av nye skifertak, fjerning av maling på teglvegger, stabilisering av vegger og supplering av nye fasadematerialer i Corten. Bygningen huser i dag en rekke bedrifter innen entreprenørvirksomhet, foto og filmproduksjon, IT-virksomhet og biobedrifter. 

Melkefabrikken fikk Byggeskikkprisen for god redesign.  Bilde med uteområdet.Bygningen er redesignet med et tydelig skille mellom gamle og nye elementer. Det er vist en stor grad av vilje til å ta vare på unike arkitektoniske kvaliteter, samtidig som bygningsmassen er tilført et moderne uttrykk. 

Melkefabrikken framstår som et foregangsbygg, til inspirasjon for andre som skal gi eksisterende bygg nye funksjoner. Slik vil vi ha nye Hamar!  

Eier av bygget:     Utstillingsplassen Eiendom AS/Storhamargata 44 AS 
Hovedentreprenør:     Ø.M. Fjeld AS
Arkitekt:         StudioNSW AS

Plakett og diplom:    Utstillingsplassen Eiendom AS
Diplom:        Ø.M.Fjeld AS
Diplom:        StudioNSW AS Bjørn Kløvning og Musikalis

----------------------------