Forslaget oversendes for politisk behandling i Hamar formannskap 03.02.16 og Hamar kommunestyre 17.02.16. Politisk behandling se her.

 

 

Forslaget kan du se her: