Åkersvika - flyfotoDet mest spennende stedet for å lete etter det vi kaller kulturminner er på Åker og rundt Åkersvika. På Åker er det funnet en mengde ting etter vikingene som bodde i området, både sverd, knivblad, pilspisser, redskaper, klær, knokler og ting ellers etter det vikingene fikk med seg i grava si.

Like spennende er det å lære om den yrende båttrafikken som var på Mjøsa i gamle dager, om tømmerfløtingen på Mjøsa – eller hvorfor den fine skøytehallen i Åkersvika er bygd som et vikingskip, og ikke som en skoeske.

Et annet sted som er interessant å utforske, er Furuberget. Her finner vi et naturreservat på 300 dekar. Det grenser mot Mjøsa i vest og Ringsaker kommune mot nord. Området ble vernet den 9. juliFuruberget sett fra Mjøsa. 1993 på grunnlag av både vegetasjon med sjeldne planter og geologi. Her er også et stort kalkbrudd. Dessuten har vi ruiner fra en Bygdeborg i Furuberget.

Vi har flere spennende opplegg knyttet til temaet kulturminner:

  • Spor fra fortiden: Om bygdeborgen i Furuberget eller gravhaugene på Vidarshov
  • Tømmerhøgging: Hvordan hugget man tømmeret før i tida og hvordan man brukte hest for å lunne ut tømmer.
  • Åkersvika rundt: En sykkeltur hvor vi stopper på flere spennende steder rundt Åkersvika