Spennende å forske i vannkantenVi er nå i gang med et prosjekt vi har kalt ”Fra bre til bredd – klimaforandringer i Lågenvassdraget og Mjøsa”. Dette prosjektet ønsker vi å kjøre sammen med ungdomsskoler rundt Mjøsa og i Gudbrandsdalen. Kanskje kan det være aktuelt for et valgfag eller ei klasse på deres skole å delta på dette?

Under finner dere et opplegg for undersøkelse av bekk/elv og noen temaoppgaver for klima/flom.

Vi jobber videre med å få til et større samarbeidsprosjekt med ungdomsskolene rundt Mjøsa og i Gudbrandsdalen innen dette temaet.

Klikk her for laste ned opplegget fra bre til bredd