Illustrasjon Hagebyen HjellumHjellum er et lite, men klart definert tettsted i kulturlandskapet utenfor Hamar, med ca 600 innbyggere.

Kommunedelplan for Hjellum er et ledd i en flerårig satsing på stedsutvikling på Hjellum. Den juridisk bindende arealplanen setter rammene for arealbruk som må til for å få en ønsket utvikling på Hjellum. Dette er ikke en plan som fyller tomme lokaler med aktivitet eller som medfører oppussing og opprusting av sentrum. Det er en plan som først og fremst avklarer hvor nye boliger kan bygges og hvor det skal være sentrumsfunksjoner.

Planen sikrer utviklingsmuligheter for jernbanen og at kjernen i Skattumshagan fortsatt skal være et skogsområde som gir mulighet for friluftsliv og rekreasjon for Hjellums befolkning. Samtidig gir den en forutsigbarhet for grunneierne som disponerer arealene omkring tettstedet og som skal drive landbruk i et verdifullt kulturlandskapsområde tett på regionhovedstaden Hamar.

Les Kommunedelplan for Hjellum