Om tjenesten
Kort beskrivelse Hamar læringssenter er et læringssenter for voksne. Vi har kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Undervisningstilbudet ved Hamar læringssenter (HL) er tilpasset til den enkelte deltakers mål og bakgrunn. Hamar læringssenter gir norskopplæring på flere nivåer på dagtid og kveldstid. De fleste dagkursene går alle virkedager (15 timer pr uke),

Kveldskursene går mandag og torsdag (3 x 2 timer per uke). Det er også mulighet for undervisning ut over dette. Kveldskurs dekker til og med Nivå B2


Registrering

Vi ser gjerne at du oppsøker kontoret vårt for å registrere deg. Henvend deg per telefon eller mail for å gjøre avtale.


Kriterier/vilkår Deltakerne går i grupper ut fra utdanning og språkferdigheter. Før plassering i grupper, foretas en kartlegging av deltakerne
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Hamar Læringssenter
Besøksadresse Adresse: Torggata 91, 2317 Hamar.
Tlf.: 62 56 36 80.

E-mail: voksnorsk@hamar.kommune.no

Rektor: Sverre Nes. Tlf.: 62 56 36 89, 480 36 865.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-05-10