Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg  kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er den 13 mai 2016.

Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servicekontoret
  • Hamar bibliotek, avd. kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes innen 13. mai 2016 via kommunens digitale  PlanDialog 
eller per epost til Hamar kommune :  postmottak@hamar.kommune.no
eller per post til : Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Ingvill Sveen på tlf 62563047 eller på epost : ingvill.sveen@hamar.kommune.no

illustrasjon