Dårlig skrevne brev fører til mange henvendelser til kommunen. Den vanligste feilen er at tekstene er for lite tilpasset kunnskapsnivået til mottakeren. Språket er gjerne litt gammeldags, omstendelig og inneholder mange faguttrykk. Mottakeren må da ringe for å spørre om hva som egentlig menes. Gjennom klarspråkarbeidet håper man gradvis å endre på dette.

KS (Kommunesektorens organisasjon)
Klart språk i kommunesektoren er et satsingsområde fra KS. Stavanger kommune var blant de første kommunene som kom i gang med et prosjekt for å gjøre språket mer forståelig for folk flest. De har høstet svært gode erfaringer, og også innen statlig sektor er det lett å dokumentere at godt språk sparer mottakerne for mye tid og ergrelser. I Hamar kommune ser vi også at det er mye å hente.

Inspirasjonsdag
Flere av kommunens toppledere og medarbeidere innenfor sektoren plan, miljø og teknisk har vært samlet til en inspirerende oppstart der Karolina Netland fra NTB Arkitekst ga en god introduksjon til hva dette arbeidet dreier seg om. Også kommunikasjonsrådgiver Kristin Høie Walstad fra Stavanger kommune og Anna Holm Vågsland fra KS hadde tatt turen til Hamar for å dele av sine erfaringer.

Gjennom gode eksempler på tekster med klart språk fikk deltakerne tydelig se at en kommune har mye å vinne på å gjøre kommunikasjonen med innbyggerne enklere. De fikk også se at tunge lovformuleringer og byråkratiske vendinger godt kan omgås uten dermed å gjøre noe feil. 

Skriveverksteder
Klarspråk-arbeidet i Hamar kommune ledes av kommunikasjonsrådgiverne Tonje Bertini og Ingse Kjernmoen, og norsklærer Jan Kola er en god støttespiller i forhold til rettskriving.

OPPSTART: Karolina Netland fra NTB Arkitekst sammen med de tre i Hamar kommune som skal lede klarspråk-arbeidet: Tonje Bertini, Ingse Kjernmoen og Jan Kola
OPPSTART: Karolina Netland fra NTB Arkitekst sammen med de tre i Hamar kommune som jobber med klarspråk-arbeidet: Tonje Bertini, Ingse Kjernmoen og Jan Kola.

Delekultur
Når flere kommuner jobber samtidig med å framheve informasjonen som er viktig for leseren, er det også slik at man kunne se og lære av hverandre. Gode, forenklede standardtekster skal deles og brukes av andre kommuner. Nettstedet www.klarsprak.no er opprettet og tilgjengelig for alle og vil der være til god hjelp.

.