Adresse Møtested Storhamarstuene,
Domkirkeodden, Strandvegen 100,
2315 Hamar
Kontaktperson President: Emil Tømmerdal Nordby e-mail: etn@advjohnsrud.no
Sekretær: Astrid Torgundrud e-mail: astridtorgunrud@hotmail.com
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Rotary ‑ den ledende organisasjon for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre. Rotary er en mulighetenes organisasjon der grunnpilarene er: Vennskap, etikk. utveksling av yrkeserfaring og arbeid for internasjonal fred og forståelse.
Dato oppdatert 2017-01-02