Adresse Postboks 4063
2306 Hamar
E-post
Kontaktperson Leder Helga Guldvog,
telefon 412 03 118.
Dato oppdatert 2016-04-19