Adresse Postboks 1053, 2305 Hamar
Kontaktperson Hans Petter Schjønsby Tlf. 62 34 19 38/ 994 42 149
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Venneforeningen har som formål å fremme interessen for Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Vi bidrar med penger, dugnadshjelp og liv og virksomhet på museumsområdet.

Venneforeningens viktigste ressurs er medlemmene, og den viktigste inntektskilden er medlemskontingenten. Vi har plass til alle, både aktive ildsjeler og passive støttemedlemmer.

Som medlem får du rabatt på inngangsbilletten til museet og de fleste av museets arrangementer. Kontingenten er kr 200 pr. år for enkeltpersoner og kr 300 for familier.
Dato oppdatert 2017-07-19