Adresse Gåsbuvegen 900
2323 Ingeberg
E-post
Kontaktperson Oddvar Dufseth
Web adresse Nettsiden Vangsåsen vel
Beskrivelse Vangsåsen vel ble startet i 1976. Det er en forening for både fastboende og hytteeiere i Vangsåsen. Foreningens formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for velets medlemmer.

Velforeningens dekningsområde er i hovedsak Gåsbuv, Veståsv, Brennsæterv, Skolebakken og Bjørgedalsv i Hamar kommune.

Nytt styre valgt 2018:
Leder: Oddvar Dufseth,
Nestleder: Solveig Fredriksen Aasen,
Kasserer: Hanne-Grethe Sæhlie,
Webansvarlig: Henriette Kildahl,
Sekretær: Tove M Rosenberg,
Styremedlem: Kjell Ivar Knutsen
Dato oppdatert 2018-04-09