Adresse Adr: Midtvangvegen 250,
2322 RidabuE-post
Kontaktperson Anna Henriksen.
Telefon: 415 08 508


Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Vang Bygdeungdomslag er en underorganisasjon av Norges Bygdeungdomslag.
Vi er en organisasjon av og for ungdom mellom 15 og 25 år. Vårt mål er å engasjere ungdom og skape liv på bygda.
Dato oppdatert 2018-09-04