Adresse Adr: Midtvangvegen 250,
2322 RidabuE-post
Kontaktperson Anna Henriksen.
Telefon: 415 08 508


Web adresse Nettsiden vår
Beskrivelse Vang Bygdeungdomslag er en underorganisasjon av Norges Bygdeungdomslag.
Vi er en organisasjon av og for ungdom mellom 15 og 25 år. Vårt mål er å engasjere ungdom og skape liv på bygda.
Dato oppdatert 2018-09-04