E-post
Kontaktperson Lovise Borud Tomtervegen 20 2322 Ridabu 957 96 318.
Web adresse www.jci.cc/local/hamar
Beskrivelse JCI Hamar er en del av et verdensomspennende nettverk for unge mennesker mellom 18‑40 år. I Norge finnes 11 lokale foreninger, og på verdensbasis teller foreningen rundt 200.000 medlemmer. Kurs, taleteknikk, praktisk ledertrening, nettverksbygging og prosjekter står på foreningens agenda. JCI Hamar er i lokalmiljøet mest kjent for å være arrangører av Dragebåtfestivalen.
Dato oppdatert 2017-07-19