Adresse Velferden
Wergelandsgt. 1
2317 Hamar
E-post
Kontaktperson Liv Nilssen
livmnilssen@gmail.com
tlf. 909 10 411
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Vi danser mandag 14:00.
Servering etterpå.
Dato oppdatert 2018-09-07