Adresse Kornsilovegen 47 c
2316 Hamar
E-post
Kontaktperson Formann: Selma Louise Hole Gåsland, tlf. 412 28 641.
Sekretær: Berit Sand Lien, Furubergvegen10, 2380 Brumunddal, tlf 992 98 697 og email: san-lien@hotmail.com
Kasserer: Marion Berger, Furubergveien 129 B, 2316 Hamar, tlf 995 11 262 og email: marionb@online.no
Beskrivelse Maleklubben ble startet i 1979, og har i alle disse årene vært aktiv. Klubben har pr i dag ca 30 medlemmer og mange venner og kursdeltagere. Klubben arr. malekurs og har faste maledager hver mandag. Vi har tilhold i Hamar Kulturhus, verksted nr 1 der vi møtes hver onsdag fra 11.00 til 14.00. Alle er velkommen!

Dato oppdatert 2016-09-14