Adresse Wergelandsgt 2
2317 Hamar
E-post
Kontaktperson Eli Dæhlin Bøhmer, daglig leder
908 32 939
Frisør og fotpleier: 62 52 65 50
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Velferden er et frivillig samlingssted for eldre i Hamar. Kort sagt: Et sted å gå - et sted å bruke. Her foregår en rekke aktiviteter i løpet av uka:

Tirsdagstreff med ulike kulturinnslag

Seniordans

Sangkor

Bridgeklubb

Hobbyklubb

Hyggebingo

Kurs i samarbeid med Folkeuniversitetet

Gudstjenester

Turer

Hårpleie og fotpleie
Dato oppdatert 2017-09-25