Aktivitetsvenn

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn. En aktivitetsvenn er en frivillig som med opplæring og oppfølging skal bistå personer med mild og moderat demens til å få økt livskvalitet. Mer informasjon om Aktivitetsvenn kan du lese her

Nasjonalforeningen for folkehelsen samarbeider tett med demenskoordinator i Hamar kommune, representanter fra Hamarregionen demensforening og Hamar Frivilligsentral og engasjerte frivillige. Målet er å sikre at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme og gi et tilbud tilrettelagt for hjemmeboende med demens.

Nasjonalforeningen er også aktiv i samarbeidet om Demens.