Tilrettelegging for teknisk infrastruktur som sikrer vannforsyning og optimaliserer vanntrykket anses som å være av vesentlig samfunnsinteresse.
Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg  kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er den 9. juli 2016.


Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, avd.kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes innen 9. juli  2016 via kommunens digitale  PlanDialog 
eller per epost til Hamar kommune :  postmottak@hamar.kommune.no
eller per post til : Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Bård Sødal Grasbekk på tlf  62563041 eller på epost : bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no 
 

plankart