Vi er oppfordret av Skattedirektoratet til å informere kommunens innbyggere om den digitale tjenesten knyttet til endring av skattekort. Denne tjenesten og annen informasjon finnes på nettsiden  www.skatteetaten.no/skattekort eller du kan ringe Skatteopplysningen (800 80 000). 

Logo til skatteetaten.