Hamar Rotary, Domkirkeodden og Hamar kommune står bak arrangementet. Rotary-klubben sørger for et stort St. Hansbål som skal settes opp på stranda ved Geitryggen. 

Ta med mat og drikke! Det settes opp store griller på området. Engangsgriller er ikke tillatt. 

Program
Grillene er varme fra kl 18. Underholdningen starter kl 19 og har dette på menyen:

  • Lisa Nybrott med band
  • Geirr Lystrup med egne sanger og allsang
  • PS:dance
  • Bernt Ola Volungholen

St.hans-bålet på stranda tennes kl. 20.30 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

St.hans-bål på stranda ved Geiteryggen 2016

Foto: Frederik Garshol