Luftkvaliteten måles.Luftkvalitet
I Hamar måles luftkvaliteten hver dag. Måleren i Vangsvegen registrerer mengde nitrogendioksid (fra eksos) og svevestøv. Du kan selv klikke inn på resultatene og se om forholdene er gode eller ikke. 

Måling luftkvalitet i Hamar