Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er 10. september 2016.

Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, avd.kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes innen 10. september 2016 via kommunens digitale  PlanDialog 
eller per epost til Hamar kommune:  postmottak@hamar.kommune.no
eller per post til: Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingvill Sveen på tlf 62 56 30 47 eller på epost: ingvill.sveen@hamar.kommune.no 

illustrasjon