Søknadsskjema om norskopplæring (word)
Søknadsskjema om norskopplæring (pdf)

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for de som omfattes av introduksjonsloven. Undervisningen gis ved Hamar læringssenter.