Entasis og Dyrvik arkitekter har tidligere laget mulighetsstudier for alternativ Vest med dagens stasjon og broløsning (“Tjuvholmen og urban sjøfront”) og mulighetsstudie for alternativ Øst med ny stasjon ved Vikingskipet. Se tidligere mulighetsstudier her. Disse mulighetsstudiene skal nå oppdateres i tråd med de jernbaneløsningene som er lagt til grunn i forslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal.

I tillegg skal det lages mulighetsstudier for alternativene hvor banen dukker ned i kulvert over Hamarbukta i korridor Vest og for korridor Midt med stasjon ved rådhuset/CC stadion.

Mulighetsstudiene skal denne gang utarbeides ved at arkitektlagene kommer sammen og deler ideer i workshops i to omganger før de tegner ut sine forslag.

Mulighetsstudiene skal foreligge og presenteres for politikerne i Hamar i slutten av oktober. Materialet skal vise muligheter ved de forskjellige alternativene og styrke kunnskapsgrunnlaget før kommunestyret skal behandle saken i desember.