Om tjenesten
Kort beskrivelse Mangfoldsprisen i Hamar ble delt ut for første gang i 2010.

Prisen skal være et synlig bevis på at Hamar kommune setter oppriktig pris på den eller de som gjennom sitt engasjement bidrar slik at flest mulig får et best mulig liv i kommunen, og kan kjenne seg vel mottatt og inkludert i alle deler av lokalsamfunnet.
Kriterier/vilkår Prisen tildeles enkeltpersoner, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner, foreninger og lag i Hamar som gjennom sitt virke har bidratt til:

Mangfold og inkludering
Økt kunnskap om det kulturelle mangfoldet
Bekjempelse av rasisme og fordommer
For å bli vurdert som en verdig prismottaker, må en ha vist synlig engasjement og aktive handlinger over tid som har hatt til hensikt å bidra til inkludering.
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Prisen deles ut annet hvert år og prisen er på kr. 10.000,- pluss et diplom.

Begrunnede forslag til kandidater fremmes skriftlig av enkeltpersoner, foreninger eller andre som har tilknytning til Hamar og sendes til Hamar kulturkontor, Rådhuset, Pb. 4063, 2306 Hamar.

Frist for begrunnede forslag til kandidater er 1. mars.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Postboks 4063,
2306 Hamar
Ansvarlig enhet
Kultur og frivillighet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-09-27