Om tjenesten
Kort beskrivelse Hamar kommune leier ut mobil scene til arrangement lag/forening samt kommersielle arrangement. Leie dekker tilkjøring, rigg/nedrigg samt henting.

Type: Stagemobil XXL
Sceneareal: 61 M2
Bredde: 10 m
Dybde: 6,10 m
Gulvhøyde: 1,20-1,40
Takhøyde: 6,30m
Takets bæreevne: 900 kg
Målgruppe
Lag og foreninger i Hamar
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Hamar kommune,
Kultur og frivillighet
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Ingrid Christiansen Hollekim
Saksbehandlingstid Fortløpende
Kontaktinformasjon
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-09-01