Illustrasjon. Skrive på tastatur.Den digitale løsningen med reiseregning ligger på helseportalen helsenorge.no
(NB! Det vil fortsatt være mulig å sende inn søknad på papir. Porto må betales av søkeren.)

Henvendelser vedrørende elektronisk innlevering kan rettes til minepasientreiser@pasientreiser.no. Du bør ikke sende inn din reiseregning på e-post. E-post er ikke en sikker kommunikasjonskanal, og personopplysningene du sender kan derfor havne på avveie.