Rapporten presenterer flomsonekartlegging for 20, 200 og 1000 års flom i Flagstadelva i Hamar kommune i Hedmark fylke fra Vang vannverk og til nedstrøms Grønsvebakken bru.

Selve flomberegningene er utført av Norconsult. Rapporten er levert av Sweco.

Rapporten finner du her.

Bilde fra Flagstadelva