Rapporten presenterer en dambruddsbølgeberegning for dam Nybusjøen som ligger i Hamar kommune, Hedmark fylke. Rapporten er levert av Sweco.

Rapport for dam Nybusjøen.

Bilde fra Nybusjøen