Alle barnehager i Hamar kommune har nulltoleranse mot mobbing!


Illustrasjonsfoto med barnehagebarn på tur. Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner styrker selvbildet, øker trivsel og gir en positiv utvikling. Negative erfaringer skaper utrygge barn som må finne sin måte å mestre hverdagen på. Noen barn utagerer, mens andre barn trekker seg tilbake fra det sosiale samspillet.

Det betyr at det å arbeide mot mobbing i barnehagen kan være med på å forebygge atferdsvansker og psykiske plager hos barn og unge. 

Les handlingsplanen vår mot mobbing i barnehagen!