Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene, og være et godt redskap dersom uønskede hendelser skjer. 

Beredskapsplanen gjennomgås jevnlig og minimum én gang pr. år. 

Hver barnehage skal ha en avtale med en nærliggende annen barnehage, skole, institusjon e.l. hvor man kan evakuere til ved f.eks. brann eller annen krise. 

Les beredskapsplanen vår for alle detaljer.