Utbyggere som bygger etter standarden for passivhus eller bedre i 2016, slipper altså byggesaksgebyr. Dette er hjemlet i handlings og økonomiplan 2016 for Hamar kommune. Tiltaket er kommet til som et ledd i det Grønne skiftet som Hamar kommune har som politisk målsetting.

Hva er passivhus? 
Passivhus er et begrep som har fått stor utbredelse og suksess i en rekke europeiske land. Det stilles strenge krav til energieffektivitet; passivhus er moderne, miljøvennlige bygninger med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov. 

Illustrasjon med passivhus fra Husbanken.noPassivhusstandardene omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning, samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standardene setter også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse.

Kravene i standardene gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger. 

Nybygg og oppgraderinger
Kriterier for passivhus fastsatt i Norsk Standard både for boligbygninger (NS 3700) og yrkesbygninger (NS 3701). Standardene gjelder både for nye bygninger og oppgradering av eksisterende bygninger til lavenergi- eller passivhusstandard.

Standarden kan brukes til å:

  • vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergibygninger
  • stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergibygninger
  • stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergibygninger

Standardene har praktisk nytte ved planlegging, prosjektering, bygging og evaluering av bygninger med svært lavt energibehov, og vil være et viktig verktøy både for private aktører, kommuner og statlige foretak. 

Lenker: 
Husbankens nettside om passivhus